Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
Thời gian qua, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tiến hành thanh tra nhiều doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai nhiều biện pháp cứng rắn để thu hồi nợ.
​TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Ngày 04/4/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động thuộc Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể và hòa giải tranh chấp lao động năm 2019

 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán