Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2017, tại Trường Cao đẳng nghề số 8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017
TƯ VẤN, HỖ TRỢ, XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động quy định “Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này” trong đó các doanh nghiệp có vốn nhà nước đều phải chuyển đổi bảng lương theo quy định 49/2013/NĐ-CP từ ngày 01/5/201

 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán