Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công tác thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện
 

​Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Văn bản số 1910/UBND-KGVX ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc khẩn trương đẩy mạnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Để việc tổ chức triển khai chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thống Nhất đạt được kết quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ngày 26/3/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất đã tham mưu UBND huyện ban hành Văn bản số 2347/UBND-LĐTB&XH, về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành và lộ trình thực hiện đối với UBND các xã, thị trấn như sau: 

Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Tiếp tục tuyên truyền trên loa đài đến đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội về chủ trương chi trả không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hỗ trợ, xác nhận cho các đối tượng trong quá trình làm giấy ủy quyền, giấy nhận thay.

- Đối với những hồ sơ tăng mới giao UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm như sau: 

+ Hướng dẫn đối tượng làm thủ tục mở tài khoản ngay khi đối tượng đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp tại các xã, thị trấn;

+ Những đối tượng chưa có tài khoản thì hướng dẫn đối tượng mở tài khoản của bất kỳ ngân hàng nào trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Nếu đối tượng đồng ý mở tài khoản của Ngân hàng Nam Á Bank thì phối hợp với Bưu điện huyện để hướng dẫn thủ tục mở tài khoản;

+ Đối với những đối tượng đã có tài khoản của các ngân hàng khác thì tổng hợp, lập danh sách gửi phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Hàng tháng trong những ngày chi trả cao điểm đề nghị UBND các xã, thị trấn cử công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với cán bộ chi trả của Bưu điện hướng dẫn các đối tượng làm thủ tục đăng ký mở tài khoản, thủ tục ủy quyền, thủ tục nhận thay (chỉ sử dụng đối với các đối tượng gồm: người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em, người mất năng lực hành vi).

- Công tác quản lý đối tượng:

+ Đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện đối tượng chết phải thông báo kịp thời về phòng Lao động -Thương binh và Xã hội và Bưu điện huyện để tạm ngưng chi trả tiền trợ cấp kịp thời.

+ Xã nào không phát hiện đối tượng chết mà để chi tiền hàng tháng vượt so với số tiền mai táng phí được nhận thì xã đó chịu trách nhiệm trong việc thu hồi số tiền còn lại. 

Đối với Bưu điện huyện:

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn lập thủ tục mở tài khoản của Ngân hàng Nam Á Bank (nếu đối tượng đồng ý) đối với đối tượng có hồ sơ tăng mới.

- Tiếp tục hướng dẫn cho các đối tượng thủ tục đăng ký mở tài khoản, thủ tục làm giấy ủy quyền, giấy nhận thay trong các ngày chi trả tiền trợ cấp tháng 4 năm 2024.

- Cử nhân viên trực trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận giấy ủy quyền, giấy nhận thay của các đối tượng đến nộp.

- Định kỳ hàng tháng cập nhật biểu mẫu 6.1, 6.2 gửi Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện. 

- Trong quá trình chi trả tiền trợ cấp hàng tháng, nếu phát hiện đối tượng đã chết nhưng nhân viên của Bưu điện vẫn cố tình ký vào danh sách nhận tiền để quyết toán, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện vào cuộc để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi thường xuyên Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Bưu điện huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện mở tài khoản theo lộ trình. 

- Sau thời gian quy định nếu đối tượng của các xã, thị trấn Dầu Giây mà chưa có tài khoản thì đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tạm ngưng chi trợ cấp bằng tiền mặt của những tháng tiếp theo.

- Phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn tổng hợp danh sách các đối tượng đã có tài khoản phập vào phần mềm quản lý và báo cáo sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các xã, thị trấn. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện để giải quyết.

Nhờ đó, kết quả chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thống Nhất tháng 5/2024 đạt 42,70%, tăng 27,24% so với tháng 4/2024. Trong đó: Chi trả cho 2.331/5.661 đối tượng Bảo trợ xã hội, đạt 41,18%, tăng 26,09% so với tháng 4/2024; chi trả cho 223/320 đối tượng Người có công với cách mạng, đạt 69,69%, tăng 47,50% so với tháng 4/2024.

1225_800_22052024135527.jpg
Nhân viên ngân hàng Nam Á Bank đang hỗ trợ mở tài khoản cho đối tượng Bảo trợ xã hội tại xã Gia Kiệm
 

Để đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND huyện, công tác triển khai thực hiện của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, sự phối kết hợp của UBND các xã, thị trấn với Bưu điện huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt vẫn gặp một số khó khăn như: Một số đối tượng cao tuổi không thích chuyển sang chi trả không dùng tiền mặt; còn một số đối tượng chưa có căn cước công dân nên chưa đủ điều kiện để mở tài khoản.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới vượt tỷ lệ % theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất tiếp tục đề xuất, tham mưu các giải pháp phù hợp để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng chính sách an sinh xã hội; phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn đối tượng tiếp tục đăng ký mở tài khoản (đối với những đối tượng chưa mở tài khoản).

 (Nguồn: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất)Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang