Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thanh tra

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Piping Industries Việt Nam

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Piping Industries Việt Nam

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại Công ty Dệt Choongnam Việt Nam TNHH

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại Công ty Dệt Choongnam Việt Nam TNHH

Công bố kết luận thanh tra công tác giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Ngày 17/5/2023, tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 50/KL-SLĐTBXH ngày 11/5/2023 về việc chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, địa chỉ: KM32, Quốc lộ 51, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định số 72/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 32 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 32 người chết (trong đó có 01 lao động nữ tử vong), tăng 05 vụ và 06 người chết so với cùng kỳ năm 2021.

KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Trong tháng 3/2022 và tháng 7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

ĐẠI HỘI CHI BỘ THANH TRA SỞ NHIỆM KỲ 2023-2025

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/ĐUSLĐTBXH ngày 05/8/2022 của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM ĐỐI VỚI 02 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2022

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2022. Trong tháng 5/2022 và tháng 7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại 02 huyện: Tân Phú và Vĩnh Cửu

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-LĐTBXH ngày 26/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai về việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai