Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn bản chỉ đạo dịch COVID

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Triển khai hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Triển khai hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn thực hiện quy định tại Văn bản số 12419/UBND-KGVX

Hướng dẫn thực hiện quy định tại Văn bản số 12419/UBND-KGVX

Thông tin đầu mối tiếp nhận để cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

V/v thông tin đầu mối tiếp nhận để cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét duyệt các phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét duyệt các phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

V/v triển khai đăng ký cấp mã QR cho các doanh nghiệp đang thực hiện các phương án lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông

V/v triển khai đăng ký cấp mã QR cho các doanh nghiệp đang thực hiện các phương án lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt các phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt các phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch phân bổ sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 5 năm 2021 (đợt 14, 15 và 16 của Bộ Y tế)

Kế hoạch phân bổ sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 5 năm 2021 (đợt 14, 15 và 16 của Bộ Y tế)

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang