Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

An toàn vệ sinh lao động

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LĐTBXH ngày 17/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SLĐTBXH ngày 29/3/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Ngày 23/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An toàn lao động tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 100 đại biểu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với chủ đề tuyên truyền là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐTBXH ngày 17/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2023.

HỘI NGHỊ RA MẮT HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG NAI

Chiều 11-11, Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị ra mắt Hội đồng trọng tài lao động nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 26/8/2022, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-LĐTBXH ngày 16/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người sử dụng lao động, các nhà quản lý của các doanh nghiệp, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015

Ngày 27-28/6/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá việc thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ XÃ/PHƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-LĐTBXH ngày 16/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai