Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

An toàn vệ sinh lao động

98% DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Tỉ lệ doanh nghiệp hoạt động trở lại khoảng 98%, tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc là 94.5%.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Hội nghị Đánh giá tình hình xây dựng và triển khai các đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021 – 2025

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/1/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và triển khai các đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021 - 2025” tại thành phố Hải Phòng

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LĐTBXH ngày 17/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SLĐTBXH ngày 29/3/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Ngày 23/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An toàn lao động tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 100 đại biểu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với chủ đề tuyên truyền là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐTBXH ngày 17/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2023.

HỘI NGHỊ RA MẮT HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG NAI

Chiều 11-11, Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị ra mắt Hội đồng trọng tài lao động nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 26/8/2022, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang