Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024
 

​Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024. 

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong Tháng hành động phòng, chống ma túy; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, “chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, hướng tới xây dựng cấp huyện, cấp tỉnh và một cộng đồng sạch ma túy; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ vế ý thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Các hoạt động triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện từng ngành, địa phương và tình hình thực tế hiện nay.

1737_800_03072024153710.jpg
Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy
 

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các nội dung thực hiện và phân công nhiệm vụ một số sở, ngành, đơn vị, địa phương. Trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy nói chung, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng, nhất là tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; 

Tham mưu UBND tỉnh đầu tư mở rộng quy mô Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, trước mắt xin chủ trương cải tạo, sửa chữa Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh (cũ) tại xã Xuân Phú để tiếp nhận, quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy, đáp ứng tốt yêu cầu tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc đối với số người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Địa bàn sạch ma túy”;

Phối hợp các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai  nghiện bắt buộc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh theo đúng quy trình; hướng dẫn, kiểm tra công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm tư vấn, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cấp, Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm để giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy có việc làm, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng khi trở về địa phương, tránh tái nghiện, tái phạm; tuyên truyền về gương người cai nghiện thành công; rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy hoạt động có hiệu quả nhằm tạo điều kiện kết nối người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các dịch vụ ngay tại cộng đồng và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy./.Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang