Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ thủ tục hành chính Sở LĐTBXH

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ thực hiện pháp luật về lao động và An toàn, vệ sinh lao động

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ thực hiện pháp luật về lao động và An toàn, vệ sinh lao động

Hồ sơ mẫu Quy trình tiếp nhận giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Hồ sơ mẫu Quy trình tiếp nhận giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính giải quyết hỗ trợ học nghề

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính giải quyết hỗ trợ học nghề

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi)

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi)

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ mẫu Thủ tục hành chính tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang