Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin tức cải cách hành chính

Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thươn

Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi

Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ngành của ngành Lao

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước ngành của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Ngày 08/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được đánh giá xếp loại xuất sắc, đạt 92,486 điểm đứng thứ 3 toàn tỉnh

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-LĐTBH ngày 31/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 110/KH-SLĐTBXH ngày 24/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2023.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn và tuyên truyền về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-LĐTBXH ngày 26/9/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Dân chủ cơ sở năm 2023

Sáng 25 tháng 9 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Dân chủ cơ sở năm 2023 cho gần 70 đại biểu là lãnh đạo, công chức các phòng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN LỆ PHÍ TRỰC TUYẾN

Để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới nền hành chính hiện đại, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong nhiều giải pháp hiệu quả.

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang