Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin tức cải cách hành chính

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN LỆ PHÍ TRỰC TUYẾN

Để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới nền hành chính hiện đại, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong nhiều giải pháp hiệu quả.

NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thực hiện Văn bản số 2619/LĐTBXH-PC ngày 12/7/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn bản số 4849/UBND-XDPBPL ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát, xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của địa phương phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỀ XUẤT ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, điều hành và tập trung cao tổ chức thực hiện. Quy trình ban hành văn bản quy phạm được tuân thủ theo quy định; thủ tục hành chính được các phòng, đơn vị thường xuyên rà soát, căn cứ các quy định của nhà nước đã chủ động xây dựng trình công bố các thủ tục hành chính mới và đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở, nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng.

Sáng 10 tháng 7 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho gần 80 đại biểu là lãnh đạo, công chức các phòng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động và thực hiện thủ tục hành chính.

Thực hiện kế hoạch số 79 /KH-SLĐTBXH ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc về tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai tích cực thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích cực tham gia chuyển đổi số thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền… là một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai đặt ra trong thời gian tới.

Nghị quyết quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ

ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Đôn đốc thực hiện chính sách chăm lo, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023 (lần 2)

Đôn đốc thực hiện chính sách chăm lo, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023 (lần 2)

1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai