Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo kết quả Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 ngành công tác Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất
 

​Ngày 01/4/2024, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai  nhiệm vụ quý II năm 2024 ngành công tác Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần tham dự hội nghị: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các lĩnh vực chuyên môn Phòng Lao động – TB&XH; Đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện. Lãnh đạo, Công chức Văn hóa – Xã hội các xã, thị trấn.

111_800_17042024093145.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Lê Thị Kim Trinh – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2024 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung đánh giá và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của Quý I từ đó đề xuất các giải pháp, phương pháp, cách thức triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ của Quý II năm 2024.

Nhìn chung, trong Quý I/2024, Toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2024 của UBND huyện, để tham mưu xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch. Triển khai khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, trợ cấp xã hội các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…Cụ thể: 

- Thực hiện Chỉ tiêu “ Tỷ lệ lao động không có việc làm ở đô thị dưới 02%”: Tỷ lệ lao động không có việc làm trên địa bàn thị trấn là 287/15.222 tương đương 1,88%.

- Thực hiện Chỉ tiêu “Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 53%”: Đến nay, số lao động tham gia BHXH là 36.209/67.053 người, đạt tỷ lệ 54%.

- Thực hiện Chỉ tiêu “Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia  bảo hiểm thất nghiệp đạt 49%”: Đến nay, số lao động tham gia BHTN là 33.191/67.053 người, đạt tỷ lệ 49,5%.

- Thực hiện Chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 68,5 %”: Hiện nay Số lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đầu năm 2024 khoảng 65.581/96.879 người, đạt tỷ lệ 67,7%.

- Thực hiện Chỉ tiêu “Giảm 35% hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A toàn huyện, trong đó  giảm 2,9% hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo A ”: UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21/02/2024 về thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND đối với chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024. 

- Kết quả thực hiện Chỉ tiêu “Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung đạt 7,5%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt 11%;  tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy đạt 6,5%”: trong quý I đã hoàn tất hồ sơ thủ tục ra quyết định đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện ma túy tập trung là 10 người; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng 04 người; cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện 02 người. 

- Công tác Người có công: Chi trả trợ cấp thường xuyên quý I/2024 cho các lượt  đối tượng với tổng số tiền 2.837.408.000 đồng. Xây dựng kế hoạch tổ chức đưa đoàn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung năm 2024, qua rà soát có 139 người tham gia điều dưỡng, dự kiến kinh phí thực hiện với tổng số tiền 375.599.000 đồng. Gia hạn thẻ BHYT năm 2023 cho 1.248 người, cắt giảm 12 thẻ. 

- Bảo trợ xã hội: Chi trả trợ cấp trợ giúp xã hội với số tiền 9.203.960.000 đồng ; Trợ cấp mai táng phí cho 74 đối tượng với tổng số tiền 592.000.000 đồng. Ban hành 73 Quyết định thôi hưởng và cắt giảm trợ cấp xã hội hàng tháng, 215 quyết định trợ cấp hàng tháng. Thành lập đoàn đi thăm và trao quà, thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho 14 người cao tuổi tròn 100 tuổi với số tiền 37.800.000 đồng; 78 người cao tuổi tròn 90 tuổi với số tiền 97.500.000 đồng. 

- Công tác giảm nghèo: Đầu năm 2024, toàn huyện có 245 hộ nghèo A (chiếm tỷ lệ 0,57%); 469 hộ nghèo B (chiếm tỷ lệ 1,09 %); 396 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,92%). Trong quý đã cấp 3.390 thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn huyện. Cho vay 02 hộ nghèo với số tiền 100.000.000đ; Cho vay 04 hộ cận nghèo với số tiền 300.000.000đ; Cho vay 01 hộ mới thoát nghèo với số tiền 100.000.000 đ. Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 12/03/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về đối thoại hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH và các chính sách thuộc chương trình giảm nghèo năm 2024 tại các xã, thị trấn. Có 510 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các buổi đối thoại về thông tin tuyên truyền của ngân hàng chính sách xã hội và phòng Lao động – TBXH.

- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Ban hành Quyết định công nhận đối với 09 xã và thị trấn Dầu Giây đạt tiêu chuẩn phù hợp đối với trẻ em năm 2023. Ban hành Kế hoạch số 76/KH – UBND ngày 01/02/2024 về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em tại Trường THCS Đông Du, xã Gia Tân 1 và Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Hưng Lộc với hơn 500 người tham dự (bao gồm giáo viên, học sinh và phụ huynh). 

- Công tác đào tạo nghề ; lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội – an toàn, vệ sinh lao động: Kiểm tra việc thực hiện giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và Quyết định 122/QĐ-UBND tại 30 doanh nghiệp. Chi kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2023 -2024 theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ cho 176 hồ sơ học sinh, sinh viên với tổng số tiền 2.102.581.000đ. Tổng hợp danh sách 55 trường hợp là thanh niên hoàn thành NVQS, NVCA năm 2024 có nhu cầu học nghề báo cáo UBND huyện và gửi Trung tâm GDNN-GDTX để tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên.

- Công tác hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: quà ngân sách Trung ương, tỉnh: 9.321 với tổng số tiền 7.813.560.000 đ; UBND huyện trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu: 50 người x 1.000.000đ = 50.000.000 đồng.

+ Quà vận động: Các đơn vị mạnh thường quân ngoài huyện tặng 186 suất quà với số tiền là 101.400.000 đ; Nguồn vận động của huyện đã cấp phát 4.764 phần quà với số tiền 3.197.975.500 đ; Nguồn vận động của xã, thị trấn đã cấp phát 1.932 suất quà với số tiền 656.380.000 đồng.

222_800_17042024093145.jpg
333_800_17042024093145.jpg
Cán bộ các xã, thị trấn chia sẻ các khó khăn trong triển khai nhiêm vụCông tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiều đổi mới, quyết liệt, linh động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tham mưu có trọng tâm, trọng điểm để cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch phát triển KTXH – QPAN năm 2024 của UBND huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm ngành còn gặp khó khăn, vướng mắc sau: Tỷ lệ đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội thực hiện chi trả qua ATM còn thấp ( đạt 15,2%).

Nguyên nhân, sự phối hợp chưa đồng bộ giữa bưu điện huyện và các xã, thị trấn, một số đơn vị cấp xã chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng chính sách làm thẻ ATM. 

Về việc này, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã sắp xếp buổi làm việc riêng với các xã, thị trấn và Bưu điện huyện để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng chính sách( ATM)

Đề nghị các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND huyện và Nghị quyết của Huyện ủy năm 2024 xây dựng kế hoạch thực hiện, hàng tháng báo cáo kết quả đạt được lồng ghép vào báo cáo tháng của UBND xã, thị trấn. Ngoài thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nêu trên đề nghị các xã, thị trấn phối hợp với Phòng LĐTBXH thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp bù học phí học kỳ II năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn về công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công và theo dõi chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng qua hệ thống Bưu điện.

- Chi trả trợ cấp tiền ăn, thêm lễ giỗ Tổ Hùng Vương (01 ngày); lễ 30/4 (01 ngày); lễ 01/5 (01ngày) cho 07 đối tượng là TB, BB có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%.

- Tổng hợp chi trả trợ cấp Ưu đãi Giáo dục cho khối giáo dục & khối đào tạo cho con đối tượng chính sách người có công năm học 2023-2024.

-  Chi trả trợ cấp điều dưỡng Gia đình năm 2024. Tổ chức đưa đối tượng đi điều dưỡng tập trung năm 2024.

- Tiếp tục hướng dẫn các xã rà soát, lập danh sách hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp BTXH. Hướng dẫn các xã rà soát, lập danh sách hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp BTXH cho người cao tuổi đủ 80 tuồi năm 2024. 

- Tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng trợ cấp xã hội nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2024. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2024.

- Xây dựng, triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2024.

- Triển khai các xã, thị trấn lập danh sách hỗ trợ tiền điện quý II năm 2024.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2024. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì Trẻ em” năm 2024.

- Tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2024.

- Tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức và tổ chức “ Diễn đàn trẻ em” huyện Thống Nhất năm 2024. 

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông tư vấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.

- Tiếp tục lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nguyện tại cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, cai tại gia đình, cộng đồng tại huyện.

 (Nguồn: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất)Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang