Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công tác chăm sóc đời sống người có công năm 2023 và công tác thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết Giáp Thìn năm 2024

​Sở Lao động - TBXH đang quản lý trên 58 ngàn hồ sơ người có công và thân nhân người có công và hồ sơ hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm qua (năm 2023) toàn tỉnh Đồng Nai chi trả trợ cấp hàng tháng cho khoảng 150 ngàn lượt đối tượng người có công với tổng kinh phí hơn 290 tỷ đồng; chi trả trợ cấp 01 lần cho 13 ngàn lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Ngoài công tác chi trả trợ cấp hàng tháng, một lần theo quy định Sở Lao động - TBXH còn tổ chức triển khai các công tác chăm sóc người có công khác như sau:  

1.Kết quả công tác năm 2023

       Thực hiện phong trào chăm sóc đời sống người có công: Toàn tỉnh hiện nay người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình tại địa phương cư trú, có cuộc sống ổn định, trong đó có nhiều gia đình người có công làm kinh tế giỏi cuộc sống khá giả, 170/170 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác người có công, 24 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, các mẹ Việt Nam anh hùng đều được các đơn vị, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng với mức bình quân hàng tháng trên 1.000.000 đồng, các mẹ đều có nhà ở, cuộc sống ổn định. 

Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế: Hàng năm thực hiện cấp mới, tái cấp trên 30 ngàn thẻ BHYT cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công và các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác điều dưỡng, thăm quan: trong năm 2023 tổ chức điều dưỡng tại gia đình cho 3.956 người với số tiền 5.782.089.600 đồng, điều dưỡng tập trung cho 783 người với số tiền 2.288.865.600 đồng. 

- Công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở: Sở Lao động- TBXH là Phó Ban Thường trực Ban quản lý Qũy ĐƠĐN tỉnh đã tham mưu Ban quản lý Qũy ĐƠĐN tỉnh ban hành Quyết định số 214/QĐ- BQLQĐƠĐN ngày 12/6/2023 và Quyết định số 386/QĐ- BQLQĐƠĐN ngày 25/8/2023  hỗ trợ sửa chữa 92 nhà ở cho người có công, thân nhân người có công của các huyện, thành phố: Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Long Thành, Định Quán, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa với tổng kinh phí 1.840.000.000 đồng.

Công tác tặng quà tết và tặng quà ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2023 

 - Nhân dịp tết Quý Mão năm 2023 tại cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi tặng quà đến các gia đình chính sách người có công, kết quả: Tặng quà của Chủ tịch nước trên 16 ngàn suất với kinh phí trên 5 tỉ đồng; Tặng hỗ trợ của UBND tỉnh trên 19 ngàn suất với số tiền trên 22 tỉ  đồng.  

- Nhân kỷ niệm ngày lễ Thương binh - liệt sĩ 27/7/2023 cả tỉnh đã tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước: Tổng xuất quà: 16.148 suất với số tiền là 4.951.500.000 đồng, trong đó: Mức quà 600.000 đồng là 357 suất với số tiền 214.200.000 đồng. Mức quà 300.000 đồng là 15.791 suất với số tiền 4.737.300.000 đồng. Tặng quà của UBND tỉnh Đồng Nai  15.603 suất  (700.000 đồng/suất) với số tiền là 10.922.100.000 đồng.

2. Công tác thăm hỏi, tặng quà tết Giáp Thìn năm 2024    

- Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), Sở Lao động- TBXH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2024 về thăm, chúc tết, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; theo đó ở tỉnh ngày 24/01/2024 thành lập 03 đoàn lãnh đạo Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng  và cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hừng LLVT tại thành phố Biên Hòa. Đối với UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ VNAH, người có công với cách mạng, cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi  nghĩa trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

- Đối với tặng quà của chủ tịch nước:

Thực hiện Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ Tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Trên cơ sở Công văn số 41/LĐTBXH-NCC ngày 04/01/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn 210/UBND-KGVX ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sở Lao động- TBXH đã ban hành công văn số 524/SLĐTBXH ngày 16/1/2024 hướng dẫn Phòng Lao động- TBXH các huyện tổ chức thực hiện, theo đó Phòng Lao động- TBXH  lập danh sách đối tượng đủ điều kiện nhận quà tết năm 2024 và báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt danh sách tặng quà; tham mưu lập các đoàn gồm cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến thăm hỏi tặng quà đối tượng chu đáo kết hợp với việc trao hỗ trợ của UBND tỉnh dịp tết Giáp Thìn 2024    

Mức quà của Chủ tịch nước gồm có hai mức: mức 600.000 đồng dành tặng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Lão Thành CM, Tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVTND, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). 

-Đối với tặng quà và hỗ trợ tết của UBND tỉnh  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về việc hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo Nghị quyết số 02/NQ- HĐND ngày 19 tháng 01 năm 2024, theo đó người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng kể cả vợ hoặc chồng của liệt sỹ đã lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thờ cúng liệt sỹ, thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng được hỗ trợ tết mức 1.200.000 đồng. Đối với mẹ Việt Nam anh hùng ngoài trợ cấp tết, mỗi mẹ còn được tặng thêm một phần quà trị giá một triệu đồng; Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày nhưng chưa có hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên theo quy định do hồ sơ gốc bị thất lạc thì được hỗ trợ tết 960.000 đồng.

Toàn tỉnh dự kiến 20.000 xuất  kinh phí trên 23 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ tết cho người có công với cách mạng và thân nhân, gần 17.000 xuất quà với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Sở Lao động- TBXH có công văn số 655/LĐTBXH-VP ngày 22/01/2024 hướng dẫn triển khai thực hiện, theo đó việc thăm hỏi tặng quà, trợ cấp tết đến người có công và thân nhân trước ngày 05/02/2024 (tức ngày 26 tháng chạp). Các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ, kịp thời, khẩn trương thực hiện, phấn đấu việc tặng quà, hỗ trợ tết đảm bảo đối tượng Người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước và hỗ trợ tết của Chủ tịch tỉnh trước tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Một số hình ảnh lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng:
1261_800_26012024072641.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết tặng quà Cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn An

2261_800_26012024072641.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lân
3261_800_26012024072641.jpg
Đồng chí Võ Tấn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Văn Cán
4261_800_26012024072641.jpg
Đồng chí Võ Tấn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Bằng
5261_800_26012024072642.jpg
Đồng chí Thái Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi
6261_800_26012024072642.jpg
Đồng chí Thái Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tặng quà Cán bộ tiền khởi nghĩa Đỗ Hồng Giang
NGUYỄN THỊ NGAThăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang