Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đồng Nai
 

​Ngày 12/9/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan Thường trực Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nan mại dâm, đã ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đồng Nai (Đội kiểm tra liên ngành 178).

11310.jpg
​Bài trừ tệ nạn mại dâm (ảnh minh họa)

Theo đó, nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178 là kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất và tổ chức thực hiện; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội Kiểm tra liênngành 178 kiến nghị;

Ngoài ra, về nguyên tắc hoạt động Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời đúng nội dung, đúng đối tượng, thời hạn quy định và không làm cản trở các hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra; việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

Nguyễn Văn Lương - Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội


Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang