Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân từ ngày 1/7/2023
 

​Ngày 21/7/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2,055 triệu đồng, so với mức cũ là 1,624 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023 và tăng mức hưởng trợ cấp đối với người có công và thân nhân từ ngày 01/7/2023.

Nghị định 55/2023 quy định tăng mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ như sau: Thân nhân của 1 liệt sĩ tăng lên mức 2,055 triệu đồng/tháng, thân nhân của 2 liệt sĩ tăng lên mức 4,110 triệu đồng/tháng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên tăng lên mức 6,165 triệu đồng/tháng.

-Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, mồ côi cả cha mẹ được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng ở mức 1,644 triệu đồng/tháng.

-Đối với Mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 4,872 triệu đồng/tháng lên mức 6,165 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình tăng từ 1,624 triệu đồng/tháng lên mức 2,055 triệu đồng/tháng.

Nghị định về trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2023 và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, bao gồm 11 đối tượng, cụ thể:

1, Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và thân nhân.

2, Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

3, Thân nhân liệt sĩ.

4, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

5, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

6, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân.

7, Bệnh binh và thân nhân.

8, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân.

9, Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

10, Người có công giúp đỡ cách mạng.

11, Trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

(Đính kèm phụ lục): Bảng phụ lục tăng trợ cấp NCC.pdfBảng phụ lục tăng trợ cấp NCC.pdf

-Tăng mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó thương binh tỉ lệ 21% là mức tỉ lệ thương tật thấp nhất có mức trợ cấp 1.384.000 đồng/ tháng,  thương binh tỉ lệ 100 % là mức tỉ lệ thương tật cao nhất có mức trợ cấp 6.589.000 đồng/ tháng, thương binh có tỉ lệ thương tật từ 81% thì ngoài trợ cấp ưu đãi hằng tháng còn hưởng phụ cấp thương tật và trợ cấp người phục vụ.

- Tăng mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó thương binh tỉ lệ 21% là mức tỉ lệ thương tật thấp nhất có mức trợ cấp 1.144.000 đồng/ tháng,  thương binh tỉ lệ 100 % là mức tỉ lệ thương tật cao nhất có mức trợ cấp 5.451.000 đồng/ tháng, thương binh có tỉ lệ thương tật từ 81% thì ngoài trợ cấp ưu đãi hằng tháng còn hưởng phụ cấp thương tật và trợ cấp người phục vụ, thương binh loại B có tỉ lệ thương tật từ 81% thì ngoài trợ cấp ưu đãi hằng tháng còn hưởng phụ cấp thương tật và trợ cấp người phục vụ.

Hiện nay Sở Lao động- TBXH tỉnh Đồng Nai đang quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 12.500 người có công và thân nhân người có công, trong tháng 9/2023 Phòng Người có công của Sở phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở cùng Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố rà soát đối chiếu thông tin người có công sau đó cung cấp danh sách cho Bộ Lao động - TBXH để điều chỉnh mức trợ cấp mới cho đối tượng người có công theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, dự kiến đầu tháng 10/2023 người có công và thân nhân được hưởng mức trợ cấp mới đồng thời sẽ truy lĩnh chênh lệch trợ cấp do điều chỉnh trợ cấp của tháng 7,8,9 năm 2023.

Nguyễn Thị Nga - Phòng Người có công

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang