Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo kết quả Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 ngành công tác Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất
 

​      Ngày 15/3/2023, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai  nhiệm vụ quý II năm 2023 ngành công tác Lao động – Thương binh và Xã hội. Thành phần tham dự hội nghị: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các lĩnh vực chuyên môn Phòng Lao động – TB&XH; Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện. Lãnh đạo, Công chức Văn hóa – Xã hội; Đội trưởng Đội xã hội tình nguyện UBND các xã, thị trấn.

143_800_03042023110109.jpg 
Bà Lê Thị Kim Trinh phát biểu khai mạc Hội nghị

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Lê Thị Kim Trinh – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung đánh giá và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của Quý I từ đó đề xuất các giải pháp, phương pháp, cách thức triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ của Quý II năm 2023.

      Nhìn chung, trong Quý I/2023, Toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2023 của UBND huyện, để tham mưu xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch. Triển khai khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, trợ cấp xã hội các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…Cụ thể: 

      Chi trả trợ cấp thường xuyên tháng quý I năm 2023 cho các đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 2.259.095.000 đồng. Chi trả kinh phí điều dưỡng tại gia đình 71 đối tượng với số tiền 103.773.600 đồng.  

    Chi trả trợ cấp quý 1 cho các đối tượng BTXH với tổng số tiền là 8.744.002.000 đ. Chi hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh: 77 người với số tiền 30.800.000 đồng. Thành lập đoàn đi thăm và trao quà, thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho 10 người cao tuổi tròn 100 tuổi với số tiền 27.000.000 đồng; 144 người cao tuổi tròn 90 tuổi với số tiền 180.000.000 đồng. 

      Tham mưu UBND huyện ban hành  Quyết định cấp 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền 300.000.000đ. 

     Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao tặng 100 phần quà ( 300.000 đ/ suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 30.000.000đ.  Phối hợp với các xã, thị trấn trao tặng 100 gói thực phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, quà từ Cục Trẻ em.

     Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện ma túy tập trung là 05/10 người; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng 02/16 người; cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện 01/9 người. 

     Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định hỗ trợ 02 người lao động theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2023của UBND tỉnh với số tiền 3.000.000 đ. Xét duyệt và chi tiền cấp bù học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 với 108 hồ sơ với tổng số tiền 618.150.000 đồng.

      Tổ chức chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện: đã hỗ trợ 9.189 suất quà cho các đối tượng với tổng số tiền 6.796.800.000 đ; quà từ nguồn vận động huyện và xã: 17.628 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền 6.020.546.000 đ.

243_800_03042023110109.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

     Công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiều đổi mới, quyết liệt, linh động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tham mưu có trọng tâm, trọng điểm để cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch phát triển KTXH – QPAN năm 2023 của UBND huyện.

      Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã tham gia ý kiến, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ như: Số lượng lớn người lao động làm việc ngoài địa bàn huyện, không có mặt ở địa phương gây khó khăn trong việc điều tra, rà soát thống kê tỷ lệ lao động tham BHXH, BHTN. Công tác quản lý người sau khi cai nghiện ma túy ma túy còn hạn chế, tỷ lệ người tái nghiện còn cao.

      Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

      Thường xuyên rà soát, chuyển mức hưởng trợ cấp đối với các nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội ( trẻ em hết tuổi, người cao tuổi tròn 80 tuổi nhận chế độ trợ cấp người già không có nơi nương tựa), báo cáo về Phòng kịp thời để thực hiện chuyển mức trợ cấp tránh tình trạng chi sai mức, phải thu hồi. 

      Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý người nghiện ma túy đến Cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để hạn chế người nghiện ma túy tái nghiện sau cai, UBND các xã, thị trấn cần huy động sự tham gia các đoàn thể, hội đặc thù trong công tác quản lý người nghiện ma túy. 

       Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy như: Lập hồ sơ quản lý sau cai, tư vấn hỗ trợ việc làm... 

       Chủ động trong việc đăng ký mở các lớp truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em năm 2023. 

       Đề nghị Bưu điện huyện tích cực phối hợp UBND các xã, thị trấn trong việc lập hồ sơ sau chi trả để nắm tình hình tăng, giảm đối tượng hằng tháng, báo về Phòng kịp thời để tham mưu UBND huyện cắt giảm đối tượng.

       Đề nghị các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND huyện và Nghị quyết của Huyện ủy năm 2023 xây dựng kế hoạch thực hiện, hàng tháng báo cáo kết quả đạt được lồng ghép vào báo cáo tháng của UBND xã, thị trấn. Ngoài thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nêu trên đề nghị các xã, thị trấn phối hợp với Phòng LĐTBXH thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      Tham mưu UBND huyện triển khai các họat động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. 

     Tiếp tục thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBDN tỉnh Đồng Nai về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động mất việc làm, tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

       Tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

       Chi trả trợ cấp tiền ăn, thêm lễ giỗ Tổ Hùng Vương (01 ngày); lễ 30/4 (01 ngày); lễ 01/5 (01ngày) cho 07 đối tượng là TB, BB có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%. 

      Tổ chức đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2023. Tổ chức đưa đại biểu người có công đi tham quan Thủ đô Hà Nội năm 2023

      Tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng trợ cấp xã hội nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023. 

      Tham mưu UBND huyện xây dựng và triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2023. Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo quý I/2023, hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách hỗ trợ tiền điện quý II năm 2023.

      Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì Trẻ em” năm 2023. Tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023.

      Tiếp tục lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nguyện tại cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tại huyện, cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tại tỉnh Đồng Nai.

                                                                                                                                    (Nguồn: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất)


Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang