Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thành viên Hội đồng trọng tài

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

hdttld09122022-1.png 
 

Ông NÔNG VĂN DŨNG

- Sinh năm: 01/11/1971

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo hộ lao động - Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng -PGĐ Sở

- Đơn vị công tác: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 23 năm​​
hdttld09122022-2.png
Ông CAO ​DUY THÁI

- Sinh năm: 23/12/1984

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Thư ký Hội đồng -Trưởng phòng phòng Chính sách lao động.

- Đơn vị công tác: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 15 năm

hdttld09122022-3.png
Bà NGU​YỄN THỊ NHƯ Ý

- Sinh năm: 02/11/1973

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 11 năm

hdttld09122022-4.png
Ông HỒ THANH HỒNG

- Sinh năm: 02/06/1962

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Giáo dục

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 25 năm​

hdttld09122022-5.png
Ông KIỀU ​MINH SINH

- Sinh năm: 15/01/1979

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

- Chức vụ: Trưởng Ban Chính sách pháp luật - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 19 năm

 
hdttld09122022-6.png
Ông VŨ NGỌC HÀ

- Sinh năm: 25/07/1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 22 năm

hdttld09122022-7.png
Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG

- Sinh năm: 08/12/1983

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 06 năm

hdttld09122022-8.png
Bà LÊ THỊ NGUYỆT

- Sinh năm: 22/12/1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý lao động - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 17 năm

hdttld09122022-9.png
Bà NGUYỄN BÍCH ​THẢO

- Sinh năm: 11/02/1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Quản lý lao động - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 09 năm

hdttld09122022-10.png
Ông TRẦN TRỌNG NAM LONG

- Sinh năm: 15/05/1986

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Quản lý lao động - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 09 năm

hdttld09122022-11.png
Ông CHÂU MINH NGUYỆN

- Sinh năm: 25/08/1955

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Trọng tài viên – PCT. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Đơn vị công tác: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Thời gian công tác trong ngành: 10 năm

hdttld09122022-12.png
Ông NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG

- Sinh năm: 24/11/1969

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai

hdttld09122022-13.png
Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN

- Sinh năm: 09/09/1972

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Kế toán

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai

hdttld09122022-14.png
Ông TRƯƠNG HỒNG KỲ

- Sinh năm: 20/04/1986

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Luật sư - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Chi Hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai

hdttld09122022-15.png
Ông TRẦN NGỌC ÁNH

- Sinh năm: 19/09/1975

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai - Trọng tài viên

- Đơn vị công tác: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai


Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang