Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TẬP HUẤN THỰC HIỆN DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
Truyền thông giảm nghèo là một trong những nội dung quan trọng nhằm truyền tải các chế độ, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và nhà nước, các gương điển hình, mô hình làm ăn vươn lên thoát nghèo đến với hộ nghèo, cộng đồng một cách nhanh chóng, thiết thực, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững hàng năm và giai đoạn.

Thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-LĐTBXH ngày 11/01/2022 về thực hiện dự án truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Kết quả trong tháng 5 và tháng 6/2022, Sở đã tổ chức 11 lớp truyền thông tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cho trên 500 cán bộ tham dự là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã.

btxh23062022-1.png
​Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Xuân Lộc phát biểu khai mạc hội nghị truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 tại huyện Xuân Lộc

 

Thông qua hội nghị truyền thông đã hỗ trợ các địa phương cập nhật các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo như BHYT, tiền điện, tín dụng ưu đãi, ưu đãi giáo dục… giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình và hệ thống các văn bản chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm 17% hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A trong năm 2022, theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

btxh23062022-2.png 

Ông Hoàng Vĩnh Quang – Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền tải các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo như BHYT, tiền điện, tín dụng ưu đãi, ưu đãi giáo dục… cho các đại biểu tham dự


Trên cơ sở Kế hoạch số 09/KH-LĐTBXH ngày 11/01/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hình thức truyền thông khác phù hợp như: Hội nghị, nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo, thông tin tuyên truyền thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, đài truyền thanh cơ sở, pano áp phích, băng rôn, website của đơn vị… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã, hộ nghèo và nhân dân trên địa bàn quản lý, nhằm sử dụng kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ của cộng đồng để hộ nghèo chủ động vươn lên sớm thoát nghèo bền vững.

​PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang