Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Truyền thông giảm nghèo
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-LĐTBXH ngày 17/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện dự án truyền thông về giảm nghèo năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 -2020.

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-LĐTBXH ngày 17/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện dự án truyền thông về giảm nghèo năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 -2020. Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã biên tập cuốn tài liệu truyền thông về giảm nghèo cấp cho cấp huyện, xã; Biên tập 03 video clip mô hình giảm nghèo tiêu biểu của tỉnh, huyện để tuyên truyền nhân rộng và đã tổ chức 11 lớp tuyên truyền tại các huyện, thành phố với gần 760 lượt người tham dự là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã.

gn24072019-1.jpg 
Trên cơ sở kế hoạch và kinh phí phân bổ của cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức các lớp truyền thông cho cán bộ làm công tác giảm nghèo xã, ấp, khu phố, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham dự. Mặt khác, Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện đã phối hợp với đài truyền thanh giới thiệu các mô hình giảm nghèo tiêu biểu, các hoạt động liên quan đến chương trình.

gn24072019-2.jpg 
Các hoạt động nêu trên đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo nâng cao năng lực bản thân, nắm bắt kịp thời các chính sách, chủ trương mới của nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, người dân trong tỉnh để hưởng ứng chương trình giảm  nghèo bền vững góp phần tác động tốt đến kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình.​
VPGN

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang