Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Huyện Thống Nhất 20 năm xây dựng và phát triển về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
 

​Những thành tựu đạt được: Trong 20 năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt, được cấp ủy, chính quyền huyện Thống Nhất quan tâm, đầu tư các nguồn lực thực hiện gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong từng giai đoạn. Xuất phát điểm khi tách huyện từ năm 2004; kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong 20 năm qua, huyện đã tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả các chương trình, chính sách như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của từng giai đoạn; chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, tiền điện, nước sạch, vệ sinh, thông tin, pháp lý; các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất hỗ trợ tích cực cho các gia đình gặp hoàn cảnh rủi ro như thiên tai, lũ lụt… Nhờ đó, công tác giảm nghèo đã thu được nhiều kết quả nổi bật, hàng năm các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt.

1310_800_03102023095033.jpg
Trao Nhà tình thương cho hộ nghèo bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc –  ấp Nam Sơn, xã Quang Trung​
 

Theo thống kê năm 2004, hộ nghèo huyện Thống Nhất có 1.896 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,85% đến năm 2023 giai đoạn 2022-2025  hộ nghèo giảm còn  410 hộ chiếm 0,96% bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm trong 20 năm là 5,89%, vượt mục tiêu Nghị quyết của huyện đề ra. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Thống Nhất không còn hộ nghèo.

Cùng với đó, thu nhập và đời sống của người nghèo, người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. 

2310_800_03102023095033.jpg
Hỗ trợ con giống hộ nghèo ông: Nguyễn Tâm –  ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm

Thời gian qua, mặc dù nước ta gặp nhiều thiên tai, bệnh dịch, ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng Nhà nước đã tăng nhiều nguồn lực để đầu tư cho giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó: Đối với huyện Thống Nhất, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2004-2023 là khoảng 350,5 tỷ đồng. Cụ thể các chính sách hỗ trợ người nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi khoảng 256 tỷ đồng; chính sách bảo hiểm y tế khoảng 35 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ giáo dục khoảng 19 tỷ đồng; chính sách về nhà ở khoảng 28 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ quà tết nguyên đán khoảng 8 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ tiền điện khoảng 4,5 tỷ đồng; Hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo khoảng 10 tỷ đồng.

Có thể nói, công tác giảm nghèo đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm người nghèo tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế của đất nước. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, một số hộ nghèo có chí thú vươn lên thoát nghèo trên phạm vi toàn huyện, nhiều tấm gương, điển hình lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác giảm nghèo còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội còn cao; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, dễ tái nghèo, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhiều xã, thị trấn tỷ lệ nghèo vẫn còn cao; một số người dân, địa bàn nghèo vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại... đòi hỏi phải được quan tâm chính sách nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội đa chiều, bao trùm, bền vững, hiệu quả, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác giảm nghèo trong 20 năm qua, huyện Thống Nhất cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bao trùm, bền vững theo hướng không chồng chéo chính sách, tích hợp chính sách, hỗ trợ có điều kiện; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo việc làm đầy đủ, việc làm tốt cho tất cả mọi người… 

Hai là, bố trí ngân sách nhà nước cho các đơn vị, địa phương theo ngân sách đã được phân bổ, lồng ghép các chương trình, huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu; nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả, thành công.

Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước; cải cách thủ tục hành chính để người dân, cộng đồng thuận lợi hơn khi tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, sai phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, chương trình.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân nhằm tạo đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; thúc đẩy phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “thoát nghèo” sâu rộng trên phạm vi toàn huyện; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên của người dân, của người nghèo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thống Nhất phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch 84-KH/HU ngày 25/02/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; phấn đấu giảm 80% hộ nghèo A vào năm 2025 và 85% hộ nghèo A vào năm 2030./.

(Nguồn: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất)Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang