Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM ĐỐI VỚI 02 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2022
Trên cơ sở chương trình công tác năm 2022. Trong tháng 5/2022 và tháng 7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại 02 huyện: Tân Phú và Vĩnh Cửu. Qua thanh tra, đã ghi nhận công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em như: Ban hành các kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác trẻ em thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức; thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em tự bảo vệ mình, giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho trẻ em vị thành niên... có hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau; thường xuyên rà soát kiện toàn Ban điều hành và nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luôn quan tâm trong việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em qua các phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” thi đua xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn; xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội; xây dựng trường lớp xanh- sạch - đẹp; vận động các mạnh thường quân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang bị một số dụng cụ thể dục thể thao để phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe…

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn tồn tại những hạn chế: Một số xã chưa ban hành kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em do cấp trên triển khai; chưa tiến hành rà soát, thống kê trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để quản lý, theo dõi, hỗ trợ; khi xảy ra vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, chưa phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các bước trong quy trình xử lý trẻ em bị xâm hại...

Kết thúc thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận thanh tra đưa ra 07 kiến nghị đối với cấp huyện và 06 kiến nghị đối với cấp xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị đúng theo thời gian quy định; giao các phòng chuyên môn trực thuộc Sở theo dõi, hướng dẫn địa phương thực hiện các kiến nghị đã nêu tại Kết luận.

Một số hình ảnh thanh tra tại 02 đơn vị:

tt31082022-1.png

Bà Nguyễn Thị Mến - Phó Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tân Phú


tt31082022-2.png 

Ông Phan Vũ Bình – Phó Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Cửu


tt31082022-3.png
Đại diện phòng Lao động – TBXH huyện Vĩnh Cửu triển khai nhiệm vụ cho các phòng, ban thuộc huyện phục vụ công tác thanh tra.


 

Thanh tra Sở

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang