bind list: Object reference not set to an instance of an object. tin-tuc-chuyen-nganh
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 An toàn vệ sinh lao động

 
TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ ... (09/01/2019)
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018... Xem tiếp...
THÔNG TIN VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI (10/12/2018)
Vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 12/11/2018 tại Công ty TNHH Tâm Dũng Sơn, địa chỉ: Khu phố 8, phường Long Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn Xem tiếp...
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM (2016-2018) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH... (26/11/2018)
Căn cứ Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Xem tiếp...
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HUẤN LUYỆN THEO CHỦ ĐỀ: “ HƯỚNG... (06/11/2018)
Tiếp tục thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2018. Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp biện pháp kiểm soát các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. Xem tiếp...
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG (30/10/2018)
Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm hạn chế các vụ tai nạn lao động tại các công trường xây dựng Xem tiếp...
THÚC ĐẨY CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỂ PHÒNG NGỪA CÁC TAI NẠN LA... (30/09/2018)
Tiếp tục thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2018. Xem tiếp...
Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 156 (30/09/2018)
​Sáng ngày 10/9/2018 (thứ hai) tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 156 đã được tổ chức. Xem tiếp...
​Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 153 (Sàn lưu động tại H... (21/08/2018)
Sáng ngày 12/8/2018 (chủ nhật) tại Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 153 đã được tổ chức. Xem tiếp...
Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 152 (06/08/2018)
Sáng ngày 25/7/2018 (thứ năm) tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 152 đã được tổ chức. Xem tiếp...
ĐỐI THOẠI HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2018 (10/07/2018)
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán