bind list: Object reference not set to an instance of an object. tin-tuc-chuyen-nganh
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 An toàn vệ sinh lao động

 
​Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 153 (Sàn lưu động tại H... (21/08/2018)
Sáng ngày 12/8/2018 (chủ nhật) tại Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 153 đã được tổ chức. Xem tiếp...
Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 152 (06/08/2018)
Sáng ngày 25/7/2018 (thứ năm) tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 152 đã được tổ chức. Xem tiếp...
ĐỐI THOẠI HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2018 (10/07/2018)
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀ... (10/07/2018)
​Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-LĐTBXH ngày 18/4/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai về việc kiểm tra việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 Xem tiếp...
Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 147 (04/07/2018)
​Sáng ngày 25/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 147 đã được tổ chức. Xem tiếp...
THÔNG TIN CHUYÊN MỤC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG (18/06/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 988/KH-UBND ngày 29/01/2018 về việc tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 Xem tiếp...
Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 146 (17/06/2018)
​Sáng ngày 10/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 146 đã được tổ chức. Xem tiếp...
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TOÀN, VỆ S... (11/04/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-LĐTBXH ngày 13/02/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2018 Xem tiếp...
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLAĐ N... (08/04/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-LĐTBXH ngày 13/02/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2018 Xem tiếp...
CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG (07/01/2018)
Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm hạn chế các vụ tai nạn lao động dịp cuối năm 2017 và đầu năm 2018 tại các công trường xây dựng Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán