bind list: Object reference not set to an instance of an object. tin-tuc-chuyen-nganh
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Thanh tra

 
​Hội thảo hướng dẫn tuân thủ các quy định của pháp luật lao động cho doanh ... (15/05/2019)
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về thực hiện chiến dịch tăng cường tuân thủ pháp luật lao động trong ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
Cấm xuất cảnh chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm (24/04/2019)
Thời gian qua, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tiến hành thanh tra nhiều doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai nhiều biện pháp cứng rắn để thu hồi nợ. Xem tiếp...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 (18/03/2019)
Ngày 11/3/2019, Thanh tra Sở tổ chức báo cáo chuyên đề về các văn bản pháp luật mới liên quan đến Pháp luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn - vệ sinh lao động cho công chức thanh tra. Xem tiếp...
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 (11/02/2019)
Năm 2018, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị có liên quan, tập thể Lãnh đạo, công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ cơ bản đã đạt và... Xem tiếp...
TRIỂN KHAI LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018 (17/12/2018)
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018. Ngày 06/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền Luật Tố cáo 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. Xem tiếp...
HỘI THẢO THAM VẤN TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CHẾ BI... (10/12/2018)
hực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai chiến dịch Thanh tra năm 2019 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến các sản phẩm từ gỗ Xem tiếp...
Tổng kết chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 trong lĩnh vực khai thác kh... (13/11/2018)
Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2018 Xem tiếp...
Tình hình tai nạn lao động 9 tháng đầu năm 2018 (30/09/2018)
​Đồng Nai là tỉnh công nghiệp trọng điểm phía Nam với 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tính đến 30/9/2018 toàn tỉnh có 29.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, riêng trong 9 tháng đầu năm có hơn 2 ngàn doanh ng... Xem tiếp...
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA ĐỐI VỚI CÁ... (27/06/2018)
Thực hiện chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và Công văn số 267/TTr-THGS ngày 08/5/2018 của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tuyên truyền pháp ... Xem tiếp...
HỘI THAO CỤM THI ĐUA SỐ 5 (17/06/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 26/01/2018 của Thanh tra tỉnh về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 103/KH-TTr ngày 05/02/2018 Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán