bind list: Object reference not set to an instance of an object. tin-tuc-chuyen-nganh
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Lao động, tiền lương và BHXH

 
TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM, PHƯƠNG THỨC, KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN P... (18/04/2018)
Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Đề án 31- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 13/4/2018, Sở Lao động – Thư... Xem tiếp...
Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ quy định c... (15/04/2018)
Ngày 04/04 tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14.5.2013 của Chính phủ về tiền lương; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 về thực hiện quy chế dân chủ tại... Xem tiếp...
TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG HÒA GIẢI, THƯƠNG LƯỢNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ... (08/04/2018)
Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý về lao động và đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 28 - 29/03/2018 Xem tiếp...
TƯ VẤN, HỖ TRỢ, XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG (29/09/2017)
Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động quy định “Doanh nghiệp tổ chức xây dựng ... Xem tiếp...
Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động (13/09/2017)
Ngày 25/8/2017 tại Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã phối hợp với Dự án Việc làm tốt hơn (Better Work Việt Nam) tổ chức Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. Xem tiếp...
Quy định mới về đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2018 (13/09/2017)
Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Xem tiếp...
Tập huấn nghiệp vụ điều tra (11/08/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc “Nâng cao hiệu quả áp dụng thang lương, bảng lương, các quy chế xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các loại ... Xem tiếp...
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2017 (02/07/2017)
Nằm trong chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Xem tiếp...
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH GIỮA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 VỚI CÁ... (02/07/2017)
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong việc phối hợp nghiên cứu đánh giá tính tương thích giữa Bộ luật lao động năm 2012 với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tiến tới gó... Xem tiếp...
Hội thảo tham vấn khu vực tư nhân về dự thảo Kế hoạch hành động về phụ nữ v... (13/04/2017)
Nhằm thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ và tăng cường sự tham gia kinh tế của phụ nữ trong khu vực APEC, ngày 10/4/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi Hội thảo “Tham vấn khu... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán