bind list: Object reference not set to an instance of an object. tin-tuc-chuyen-nganh
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Lao động, tiền lương và BHXH

 
​Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 160 (04/01/2019)
Sáng ngày 10/12/2018 (thứ hai) tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 160 đã được tổ chức. Xem tiếp...
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 14/5/20... (16/12/2018)
Ngày 05/12/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 14/5/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 (2017-2020) Đề án “Phát triển quan hệ l... Xem tiếp...
Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2018 về lao đ... (16/12/2018)
Ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018 tại TP.Nha Trang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2018 về lao động, tiền lương, quan hệ lao động và nội dung cải cách chính sá... Xem tiếp...
​Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 158 (04/11/2018)
Sáng ngày 10/10/2018 (thứ tư) tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 158 đã được tổ chức. Xem tiếp...
​HỘI THẢO Công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong các ... (16/09/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 11324/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” gi... Xem tiếp...
Hội nghị tập huấn về quan hệ lao động và chính sách tiền lương trong bối c... (09/09/2018)
Nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động tại địa phương Xem tiếp...
Hội nghị tổng kết Hồ sơ quan hệ lao động giai đoạn 2014 - 2017 và định hướn... (09/09/2018)
Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình thí điểm Hồ sơ quan hệ lao động giai đoạn 2014-2017 và đổi mới hồ sơ quan hệ lao động theo hướng phát huy vai trò tích cực hơn của cơ quan nhà nước trong hỗ trợ quan hệ lao động doanh nghiệp Xem tiếp...
Thông tin hoạt động Sàn giao dịch việc làm lần thứ 150 (16/07/2018)
​Sáng ngày 08/7/2018 (chủ nhật) tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Lonh Thành, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 150 đã được tổ chức. Xem tiếp...
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG THEO NG... (04/07/2018)
Thực hiện Kế hoạch 11324/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017-2021 trên đ... Xem tiếp...
TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM, PHƯƠNG THỨC, KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN P... (18/04/2018)
Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Đề án 31- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 13/4/2018, Sở Lao động – Thư... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán