bind list: Object reference not set to an instance of an object. tin-tuc-chuyen-nganh
Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Tin hoạt động ngành

 
ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÃNH ĐẠO CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC SI... (26/12/2017)
Thực hiện Hướng dẫn số 273-HD/BTGĐUK, ngày 9/3/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ... Xem tiếp...
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh việc ứng dụng c... (26/12/2017)
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã và đang thực hiện định hướng chung tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản ... Xem tiếp...
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 (26/12/2017)
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Xem tiếp...
Hội nghị tập huấn công tác đảng năm 2017 (29/10/2017)
Thực hiện kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 06/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kế hoạch Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 Xem tiếp...
ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÍ... (20/09/2017)
Ngày 22/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Công văn số 162- CV/ĐUS về việc đăng ký sinh hoạt chuyên đề năm 2017. Xem tiếp...
Sôi nổi hội thao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017 (13/09/2017)
Sáng ngày 24/08/2017, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hội thao ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2017 đã bế mạc. Xem tiếp...
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔN... (20/08/2017)
Nhằm thực hiện mục tiêu cải cách hành chính qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc hướng dẫn, xử lý, văn hóa giao tiếp với người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất ... Xem tiếp...
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠ... (20/08/2017)
Thực hiện kế hoạch số 182-KH/ĐUS, ngày 18/7/2017 của Đảng ủy Sở về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Xem tiếp...
Danh mục thủ tục hành chính và lưu đồ thực hiện thủ tục hành chính thuộc t... (20/08/2017)
​Thực hiện Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm... (28/07/2017)
Ngày 21/7/2017, ông Huỳnh Văn Tịnh – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán