Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Nội dung hỏi

 
Tiêu đề Dạy nghề
Chuyên mục Dạy nghề
Ngày hỏi 10/05/2018
Người hỏi AD
Email
Điện thoại
Nội dung hỏi

Người khuyết tật khi  tham gia học nghề được hưởng chế độ chính sách thế nào?

Nội dung trả lời

Khi Người khuyết tật tham gia học nghề được hưởng chế độ chính sách như sau:

- Người khuyết tật được hỗ trợ học nghề một lần (miễn học phí 100%) theo Quyết định số 36 /2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai; Những người đã được hỗ trợ học nghề từ các Chương trình, Đề án khác của Nhà nước không được hỗ trợ học nghề theo Quyết định này;

- Hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho người khuyết tật trong thời gian học nghề mức chi hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​


Câu cùng chuyên mục:
Dạy nghề(5/10/2018 12:08:37 AM)
Dạy nghề(5/10/2018 12:08:00 AM)
Dạy nghề(5/10/2018 12:06:24 AM)
Dạy nghề(5/10/2018 12:05:52 AM)
Dạy nghề(5/10/2018 12:05:11 AM)
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán