Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Lao động, tiền lương và BHXH

 
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 14/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cập nhật: 16-12-2018 11:35
Ngày 05/12/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 14/5/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 (2017-2020) Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2014 -2020.
Ngày 05/12/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 14/5/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 (2017-2020) Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2014 -2020.

Chủ trì Hội nghị có ông Phạm Văn Cộng - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện của Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý các KCN, Lãnh đạo các Phòng LĐTBXH các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các hòa giải viên lao động của tỉnh. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá sơ kết tình hình triển khai giai đoạn 2 Đề án Phát triển Quan hệ lao động trên địa bàn các tỉnh, từ đó rút ra những kinh nghiệm, bài học trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng như tiến trình xây dựng quan hê lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp.

bhxh17122018-1.jpg

Ông Phạm Văn Cộng chủ trì Hội nghị

 

Đề án Phát triển Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp” được xây dựng nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4690/VPCP-KGVX ngày 11/6/2013 và Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 3/6/2014 về việc tổ chức thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó Đề án được chia làm 02 giai đoạn tổ chức thực hiện từ (2014-2016) và từ (2017-2020).

bhxh17122018-2.jpg
Ông Phú Hoàng Sơn giới thiệu những nội dung chính của Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 14/5/2017 của UBND tỉnh


Tại Hội nghị, Ông Cao Duy Thái - TP.Phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả 02 năm (2017-2018) triển khai thực hiện Đề án, trong đó đánh giá khái quát tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển Quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời nêu ra một số vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến quá trình triển khai…..Hội nghị cũng thông qua một số bài tham luận về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại một số địa phương như huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, TP.Biên Hòa.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Tình hình tổ chức triển khai Đề án Phát triển Quan hệ lao động ở các địa phương; Nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của các cơ quan quản lý nhà nước; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể vì quyền lợi cho người lao động; Tăng cường năng lực cho các chủ thể quan hệ lao động; Vấn đề giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công; Cải thiện môi trường kinh tế, xã hội tác động đến quan hệ lao động.

bhxh17122018-3.jpg
Ông Phạm Văn Cộng kết luận Hội nghị


Hội nghị đã diễn ra trong không khí hết sức sổi nổi, nhiều vấn đề cụ thể được bàn bạc trao đổi với nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án trong giai đoạn 2018-2020, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

LĐTLBHXH

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán