Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Người có công

 
​QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN DO NGÀNH LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ Cập nhật: 10-12-2018 12:36
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Theo đó:

- Mức hỗ trợ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp được hỗ trợ một lần tiền ăn và tiền tàu xe (bao gồm cả lượt đi và về), mỗi niên hạn 01 lần. Mức hỗ trợ theo đơn giá 5.000 đồng/km nhân với khoảng cách từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình, nhưng tối đa không quá 1.400.000 đồng/người (Theo quy định Thông tư 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động –TBXH và Bộ Tài chính ngày 3/6/2014 trước đây thì mức hỗ trợ thấp nhất là 600.00 đồng/người; cao nhất là 900.000 đồng/người).

- Chi xây mới, nâng cấp vỏ mộ, bia (không gắn liền với dự án công trình xây dựng, nâng cấp nghĩa trang) thực hiện theo quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 7 triệu đồng/mộ đối với xây mới vỏ mộ (cả bia); sửa chữa nâng cấp vỏ mộ (cả bia), mưc hỗ trợ tối đa 70% mức xây mới vỏ mộ (Theo quy định Thông tư 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động –TBXH và Bộ Tài chính ngày 3/6/2014 trước đây thì hỗ trợ xây dựng vỏ mộ (cả bia), mức hỗ trợ tối đa không quá 2.500.000 đồng/mộ).

- Chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ: Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ được cơ quan lao động –TBXH cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước được hỗ trợ một lần tiền tàu xe và tiền ăn (bao gồm cả lượt đi và về), mỗi năm một lần đối với một liệt sĩ. Mức hỗ trợ theo đơn giá 2.000 đồng/km nhân với khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh nhưng tối đa không quá 2.400.000 đồng/người (Theo quy định Thông tư 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động –TBXH và Bộ Tài chính ngày 3/6/2014 trước đây thì mức hỗ trợ thấp nhất là 150.000 đồng/người; cao nhất là 1.700.000 đồng/người).

- Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ: Hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ mức chi là 4.000.000 đồng (Theo quy định Thông tư 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động –TBXH và Bộ Tài chính ngày 3/6/2014 trước đây thì mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/bộ hài cốt liệt sĩ).

Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

P.NCC​

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán