Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Dạy nghề

 
Đồng Nai tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Cập nhật: 07-01-2018 11:16
Ngày 25/12/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 25/12/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Toàn tỉnh đã tuyển mới đào tạo nghề cho 74.365 người đạt 100,36% kế hoạch năm, nhờ đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 53,04% năm 2016 lên 56.78% năm 2017 (đạt chỉ tiêu đề ra năm 2017 là 56% tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề). Trong đó, đào tạo trình độ trung cấp trở lên là 17.776 người chiếm 22,66% trong tổng số lao động được đào tạo nghề. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi ra trường bình quân là 85%, một số ngành nghề kỹ thuật như Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Điện – điện tử, Hàn…tỷ lệ có việc làm đạt trên 95%.

Trong năm, ngành đã chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ cao đẳng nghề nâng cao quốc tế cho 53 giáo viên các trường nghề tham gia nghề Điện-điện tử và nhóm nghề Cơ khí. Các khóa đào tạo này đều do nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, bước đầu đã tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động phong trào trong năm: đã tổ chức thành công Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh có sự tham gia của giáo viên các trường do ngành Giáo dục Đào tạo quản lý chuyển sang.

Đó là những nét nổi bật trong công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017 đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và cung ứng một phần lao động kỹ thuật cho nhu cầu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, bên cạch những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đào tạo chưa gắn chặt chẽ với doanh nghiệp, hiệu quả giải quyết việc làm cho học sinh sau học nghề còn thấp, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao.

Tại Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo tham luận có liên quan đến những chủ đề mang tính thời sự như giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải pháp đẩy mạnh cơ cấu đào tạo trình độ hệ trung cấp, cao đẳng, giải pháp hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng, những vấn đề khó khăn vướng mắc của các trường do ngành Giáo dục Đào tạo quản lý khi chuyển sang ngành Lao động – Thương binh và Xã hội …

dn08012018-1.jpg 
Ông Huỳnh Văn Tịnh - Giám đốc Sở Lao động – TBXH phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng xác định trong năm 2018, với mục tiêu tuyển mới đào tạo 75.300 người để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề  lên 59%, trong đó tỷ lệ đào tạo từ trung cấp trở lên phải đạt 24% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề; công tác giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng yêu cầu là cung ứng nhân lực kỹ thuật trực tiếp có chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các Khu công nghiệp, phải tạo được việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao năng suất lao động và mức sống của người lao động.

Để thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đào tạo nghề năm 2018, tại Hội nghị ông Huỳnh Văn Tịnh - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phát biểu chỉ đạo Phòng Dạy nghề cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực sự đổi mới hoạt động đào tạo, cụ thể cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

- Rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tập trung thực hiện tốt công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho số lao động thuộc diện bị thu hồi đất thuộc Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên bằng việc rà soát, thống kê lại đội ngũ giáo viên hiện có để xây dựng Kế hoạch đào tạo đạt theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; trong đó xác định lộ trình thực hiện, phân rõ nguồn kinh phí (ngân sách, nhà trường, giáo viên…).

- Làm tốt hơn nữa công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp. Các trường nghề phải có giải pháp tuyển sinh hiệu quả để thu hút hệ thống đầu vào (THPT, THCS) và giải quyết tốt đầu ra (các doanh nghiệp) để tuyển dụng học viên sau khi ra trường.

- Các trường cao đẳng, trung cấp; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, mời doanh nghiệp tham gia Hội đồng trường; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, liên kết đào tạo phục vụ cho xuất khẩu lao động; đổi mới chương trình, giáo trình cho phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, với nhu cầu của xã hội; thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách cho học viên (miễn giảm học phí, chế độ học bổng, vay vốn học nghề…); thực hiện xanh hóa môi trường đào tạo… Các trường công lập phải xác định được lộ trình tự chủ theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng.

dn08012018-2.jpg
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017

dn08012018-3.jpg 
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá  nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Nhân dịp này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá  nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và đạt thành tích cao trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017 vừa qua./.

Phòng Dạy nghề​​

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán