Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Người có công

 
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG – NĂM 2017 Cập nhật: 29-10-2017 06:47
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và Kế hoạch số 135/KH-LĐTBXH ngày 22/9/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ngày 19/10/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và Kế hoạch số 135/KH-LĐTBXH ngày 22/9/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ngày 19/10/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng. Tham gia lớp tập huấn có 171 cán bộ cấp xã và 11 cán bộ cấp huyện phụ trách lĩnh vực chính sách ưu đãi Người có công. Mục đích của lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng cho cán bộ chính sách cấp huyện, xã, làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Cung cấp tài liệu tập huấn, hướng dẫn của Cục Người có công – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm các văn bản quy phạm pháp luật triển khai hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, các tình huống thường gặp khi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Qua tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ chính sách cấp huyện, xã nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, các chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Các chuyên đề chính của lớp tập huấn bao gồm: Khái quát những nội dung cơ bản trong thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Thủ tục hành chính thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Hướng dẫn giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH  ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Mộ số nội dung lưu ý khi thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định 31/NĐ – CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Ngoài ra, trong buổi tập huấn Sở cũng giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cán bộ cấp cơ sở khi triển khai thực hiện chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng tại địa phương.

ncc30102017-1.jpg

Ông Hồ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huấn

ncc30102017-2.jpg 
Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Trưởng phòng Người có công triển khai nội dung tập huấn

Người có công

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán