Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Lao động, tiền lương và BHXH

 
TƯ VẤN, HỖ TRỢ, XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Cập nhật: 29-09-2017 01:14
Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động quy định “Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này” trong đó các doanh nghiệp có vốn nhà nước đều phải chuyển đổi bảng lương theo quy định 49/2013/NĐ-CP từ ngày 01/5/201
 

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10  Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động quy định “Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này” trong đó các doanh nghiệp có vốn nhà nước đều phải chuyển đổi bảng lương theo quy định 49/2013/NĐ-CP từ ngày 01/5/2013. Thực tế, việc thực hiện chuyển xếp lương của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua còn gặp nhiều lung túng, đặc biệt theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định “Từ ngày 01/01/2018 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động”.

Trước tình hình đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng được hệ thống thang lương, bảng lương phù hợp với các quy định pháp luật,đảm bảo kiểm soát quỹ lương và quyền lợi của người lao động. Để giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định trên, Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang còn lung túng, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện thang bảng lương theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ có thể lien hệ trực tiếp: Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức, tầng 6, tòa nhà TOMECO số 53, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Hà Nội; email: info@domi.org.vn; điện thoại 024.6254.3555; 024.6253.4040 (định kèm công văn số 125/TV-DOMI) 

PHÒNG LĐTLBHXH
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán