Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Dạy nghề

 
Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường TC, CĐ năm 2017. Cập nhật: 02-08-2017 01:41
Thực hiện Công văn số 1396/TCDN-GV ngày 16/6/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2017; Công văn số 49-HD/BTGTU ngày 19/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt đầu khóa của học sinh, sinh viên.
 

Thực hiện Công văn số 1396/TCDN-GV ngày 16/6/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2017; Công văn số 49-HD/BTGTU ngày 19/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hàng năm cho đội ngũ giáo viên trước khi bước vào năm học mới, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và bản lĩnh chính trị, đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

dn02082017.jpg
Sở Lao động - Thương binh và xã hội Đồng Nai đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường TC, CĐ trên địa bàn tỉnh, 11 trường TC, CĐ đã cử 224 cán bộ giáo viên tham gia dự; Lớp  bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 25/07/2017 đến ngày 28/07/2017, khai giảng lúc 8 giờ 00 ngày 25/07/2017 tại trường Chính trị tỉnh Đồng Nai.

Nội dung:

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

- Tinh thần quốc tế và trong nước nổi bật sáu tháng đầu năm 2017.

- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Những vấn đề kinh tế - xã hội, các Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai;

- Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ. Những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Kết thúc khóa học ngày 28/07/2017 Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã ký Quyết định công nhận 191 học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường TC, CĐ năm 2017. Qua 04 ngày học tập bồi dưỡng chính trị, cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường TC, CĐ đã tích cực phân tích, trao đổi, học tập lẫn nhau các kinh nghiệm thực tiễn triển khai, áp dụng tại đơn vị về những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp trong thời gian qua đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, được bồi dưỡng về công tác lý luận chính trị và nắm được những nội dung cơ bản, những điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước và quốc tế không ngừng nâng cao nhận thức chính trị của  cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​​.

Ngô Quốc Đạt

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán