Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 hướng dẫn thủ tục

 

Địa chỉ và số điện thoại thông tin liên lạc về những nội dung trao đổi thắc mắc về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Lĩnh vực Lao động, tiền lương – Bảo hiểm xã hội

- Trưởng phòng: Ô. Cao Duy Thái: 0908350192

- Phó trưởng phòng: Ô. Phú Hoàng Sơn: 0908830369

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Phạm Văn Cộng: 0918483049

2. Lĩnh vực Việc làm – An toàn lao động

- Trưởng phòng: B. Vũ Thị Minh Hòa: 0938071471

- Phó trưởng phòng: Ô. Nguyễn Hồng Quang: 0904951470

- Phó trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Kim Thùy: 01668208175

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Phạm Văn Cộng: 0918483049

3. Lĩnh vực Thanh tra

- Chánh Thanh tra:  Ô. Nguyễn Văn Cảnh: 0902921112

- Phó Chánh thanh tra: Ô. Phan Vũ Bình: 0917322060

- Phó Chánh thanh tra: B. Nguyễn Thị Mến: 0918142179

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Hồ Văn Lộc: 0918535852

4. Lĩnh vực Người có công

- Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Kim Ngân: 0938247063

- Phó Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Nga: 01669888299

- Phó Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Văn Thành: 0986320067

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Hồ Văn Lộc: 0918535852

5. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

- Chi cục trưởng: Ô. Đặng Xuân Hòa: 0913611045

- Chi cục phó: B. Nguyễn Thị Biên Thùy: 0985121279

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Hồ Văn Lộc: 0918535852

6. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

- Trưởng phòng: Ô. Võ Ngọc Ẩn: 0918147961

- Phó Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Đức Dũng: 0983052216

- Phó Trưởng phòng: B. Trần Thị Hiền: 0919275556

- Phó Giám đốc phụ trách: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh: 0908345773

7. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

- Trưởng phòng: B. Phạm Thị Lệ Thủy: 0933192776

- Phó Trưởng phòng: B. Trần Lệ Hằng: 0943890077

- Phó Giám đốc phụ trách: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh: 0908345773

8. Lĩnh vực Giảm nghèo

- Phó ban: Ô. Phan Trọng Hữu Hữu: 0934611861

- Trưởng văn phòng: B. Trương Thị Cẩm Giang: 0908406129

- Phó trưởng phòng: Ô. Hoàng Vĩnh Quang: 0904951470

9. Lĩnh vực Dạy nghề

- Trưởng phòng: Ô. Mao Quốc Trung: 0918363321

- Phó Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Hữu Khánh Linh: 0909077533

- Phó Trưởng phòng: Ô. Hồ Văn Phong: 0903836393

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Phạm Văn Cộng: 0918483049

 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán