Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Đơn vị đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

 

I. Hỗ trợ người thất nghiệp:


1. Hỗ trợ tìm việc làm:


Người lao động (NLĐ) bị thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL)


tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.


2. Hỗ trợ học nghề:


NLĐ được hỗ trợ kinh phí để học một nghề tại cơ sở dạy nghề: nếu NLĐ có thời


gian đóng BHTN đủ 9 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất


nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì nộp một bộ


hồ sơ đề nghị học nghề tại trung tâm DVVL hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ do


Trung tâm DVVL Đồng Nai ủy Thác:


- Thời gian hỗ trợ học: Không quá 6 tháng.


- Mức hỗ trợ: Không quá một triệu đồng một tháng.


3. Trợ cấp thất nghiệp (TCTN):


Mức hưởng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06


tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở


hoặc mức lương tối thiểu vùng.


Thời gian hưởng: Tính theo số tháng đóng BHTN, đóng đủ 12 tháng đến 36


tháng thì được hưởng 03 tháng TCTN. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được


hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng.


4. Bảo hiểm y tế:


Trong thời gian NLĐ hưởng TCTN được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.


II. Trợ cấp thất nghiệp (TCTN):


1. Điều kiện hưởng:


Người đang đóng BHTN có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm được hưởng


TCTN khi đủ các diều kiện:


a) Chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đúng pháp luật;


b) Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng (người có HĐLĐ/HĐLV


không xác định hoặc xác định thời hạn), đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trong


vòng 36 tháng (người có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công


việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng);


c) Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN với Trung tâm DVVL hoặc điểm được ủy thác;


d) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng


TCTN; NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV trái pháp luật không được


hưởng TCTN.


2. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN:


Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ/HĐLV nếu NLĐ chưa có


việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị


hưởng TCTN cho Trung tâm DVVL hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ do Trung


tâm DVVL Đồng Nai ủy thác. Hồ sơ gồm:


- Đề nghị hưởng TCTN theo mẫu;


- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Quyết định chấm dứt HĐLĐ/HĐLV,


Quyết định thôi việc, sa thải, kỷ luật hoặc thông báo thỏa thuận chấm dứt


HĐLĐ;


- Sổ BHXH;


- CMND photo.


3. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng:


Trong thời gian hưởng TCTN hàng tháng NLĐ phải trực tiếp thông báo về việc


tìm kiếm việc làm với Trung tâm DVVL nơi đang hưởng hoặc điểm được ủy


thác;


Nếu không thông báo thì sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN (không dược hưởng tiền);


Trường hợp NLĐ không phải thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm


việc làm : Theo quy định tại điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày


31/07/2015.


4. Bảo lưu thời gian đóng BHTN:


Bảo lưu = Tổng thời gian đóng BHTN – Thời gian đóng đã hưởng TCTN (theo


nguyên tắc: “Mỗi tháng đã hưởng TCTN tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN”;


Được bảo lưu trong các trường hợp sau:


- NLĐ không đến nhận quyết định hưởng TCTN;


- NLĐ không đến nhận tiền TCTN tại tổ chức BHXH. Sau 03 tháng kể từ khi hết


thời hạn hưởng theo quyết định hưởng TCTN;


- NLĐ có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN;


- NLĐ đang hưởng bị chấm dứt hưởng TCTN trong các trường hợp sau: có việc


làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự…, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên,


chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng…,mất tích,


tù giam.


III. Quyền của NLĐ: (Điều 29, NĐ 28/2015/NĐ-CP)


1. Nhận sổ BHXH khi mất việc làm;


2. Được hưởng các chế độ BHTN theo quy định;


3. Được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ (khoản 2 Điều 17) và nhận quyết định


hưởng (khoản 3 Điều 18 Nghị định số 28/2015);


4. Yêu cầu NSDLĐ, TTDVVL, BHXH cung cấp thông tin liên quan đến BHTN;


5. Khiếu nại, tố cáo về BHTN theo quy định;


6. Các quyền khác theo quy định.


IV. Nghĩa vụ của NLĐ: (Điều 30, NĐ 28/2015/NĐ-CP)


 Trách nhiệm của NLĐ cần lưu ý trong thời gian hưởng TCTN


- Hằng tháng, thông báo việc tìm kiếm việc làm với TTDVVL hoặc điểm được ủy


thác;


- NLĐ tìm được việc làm phải thông báo ngay cho Trung tâm DVVL từ khi nộp


hồ sơ;


- Thông báo với Trung tâm DVVL hoặc điểm được ủy thác khi thuộc các trường


hợp: Có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an, hưởng lương hưu, ra


nước ngoài định cư, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học từ đủ 12


tháng trở lên, chấp hành giáo dưỡng…, tù giam. (Khoản 1 Điều 21 Nghị định


28/2015);


- Nộp lại thẻ BHYT cho tổ chức BHXH hoặc TTDVVL hoặc nơi được ủy thác khi


thuộc 10 trường hợp chấm dứt hưởng và trường hợp chuyển nơi hưởng TCTN,


trừ 03 trường hợp như: hết thời gian hưởng, chết, mất tích;


- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về BHTN.


V. Các điểm tiếp nhận giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp


- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động – Thương binh


và Xã hội. Địa chỉ: Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng


Nai. Điện thoại: 061.8823453. Tiếp nhận và giải quyết cho lao động làm việc tại địa


bàn thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.


- Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai. Địa chỉ: 47 Tôn Đức Thắng, thị


trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.3844413. Tiếp


nhận và giải quyết cho lao động làm việc tại huyện Long Thành.


- Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán. Địa chỉ: 5B Km 114, quốc lộ 20, thị trần


Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.3611396. Tiếp nhận và


giải quyết cho lao động làm việc tại huyện Định Quán và huyện Tân Phú.


- Trung tâm dạy nghề huyện Trảng Bom. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, thị trấn


Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.951931. Tiếp nhận và


giải quyết cho lao động làm việc tại huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất và một


số xã thuộc huyện Vĩnh Cửu.


- Trung tâm dạy nghề thị xã Long Khánh. Địa chỉ: 2A CMT8, phường Xuân Bình,


thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.3870090. Tiếp nhận và giải quyết


cho lao động làm việc tại thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc.


- Trường trung cấp kinh tế- kỹ thuật Đồng Nai. Địa chỉ: 02 xã Phú Hội, huyện


Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.3561318. Tiếp nhận và giải quyết cho


lao động làm việc tại địa bàn huyện Nhơn Trạch.​

 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán